Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Kontemplasi
Jurnal Kontemplasi

Articles

Hadiana Trendi Azami
1-21
Keistimewaan Manusia (Analisis Pesan Dakwah Felix Siauw dalam Video Youtube Kajian Islam Rahmatan Lil Alamin)
https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.1-21
 Abstract viewed = 924 times       pdf downloaded = 716 times
pdf
Muhammad Fadhlulloh Mubarok
22-38
Ilmu Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali
https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.22-38
 Abstract viewed = 856 times       pdf downloaded = 522 times
pdf
Alaika Abdi Muhammad
39-74
Toleransi Agama Menurut Pandangan Syaikh Wahbah Al-Zahayli
https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.39-74
 Abstract viewed = 357 times       pdf downloaded = 227 times
pdf
Azam Azam
75-103
Pemahaman Hadis Majlis Ulama Indonesia (MUI): Telaah Atas Fatwa tentang Pemilu
https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.75-103
 Abstract viewed = 96 times       pdf downloaded = 100 times
pdf
Nurhidayanti Nurhidayanti
104-126
Eskatologi Dalam Padangan Hassan Hanafi dan Fazlurrahman (Studi Komparatif Epistemologi Ilmu Kalam)
https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.104-126
 Abstract viewed = 675 times       pdf downloaded = 453 times
pdf
Mhd. Rasidin, Doli Witro, Rahma Fitria Purwaningsih
127-142
Reconstruction of Dakwah Verses
https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.127-142
 Abstract viewed = 81 times       pdf downloaded = 86 times
pdf
Ridho Afifudin
143-176
Manifestasi Teologi Tanah Hassan Hanafi Dalam Gerakan Reclaiming Petani Di Rotorejo-Kruwuk Blitar
https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.143-176
 Abstract viewed = 106 times       pdf downloaded = 131 times
pdf
Rifqi As’adah
177-202
Fahisyah Dalam Al-Qur’an
https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.177-202
 Abstract viewed = 363 times       pdf downloaded = 209 times
pdf
Muhammad Ainun Najib
203-228
Tasawuf Dan Perempuan Pemikiran Sufi-Feminisme Kh. Husein Muhammad
https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.203-228
 Abstract viewed = 500 times       pdf downloaded = 331 times
pdf
Fairuz Dianah, Mohammad Hadi Sucipto, Abdul Djalal, Mohammad Kurjum
229-263
Altruisme Sebagai Benteng Pertahanan Keluarga Di Era 4.0 (Penafsiran Qs. Al-Hasyr Ayat 9 Perspektif Tafsir Al-Tanwir Wa Al-Tahrir Dan Al-Mizan Fi Al-Tafsir)
https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.229-263
 Abstract viewed = 149 times       pdf downloaded = 165 times
pdf
Ahmad Fahrudin, Arbaul Fauziah
264-284
Konsep Ilmu Dan Pendidikan Dalam Persfektif Surat Al-Mujadilah Ayat 11
https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.264-284
 Abstract viewed = 452 times       pdf downloaded = 504 times
pdf