Vol 7, No 2 (2019)

Jurnal Kontemplasi

Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin

Table of Contents

Articles

LOGIKA PENEMUAN ILMIAH TEORI (POSSITIVISME LOGIS) AUGUST COMTE PDF
Wely Dozan, Rohimi Rohimi 190-211
KONSTRUKSI AGAMA DAN KESAKRALAN MASYARAKAT SEBAGAI MANISFESTASI TOTEM: STUDI TERHADAP PEMIKIRAN EMILE DURKHEIM PDF
Ismail Ismail 212-227
RELASI TRADISI MUSLIM JAWA DAN MUSLIM BERBER (Tinjauan Atas Kemiripan pada Penamaan Bulan-Bulan Islam Jawa Dan Berber Dalam Kaitannya Dengan Perayaan Hari-Hari Besar Islam) PDF
Ahmad Musonif 228-251
ASWAJA AN-NAHDLIYAH SEBAGAI REPRESENTATIF TEOLOGI ISLAM NUSANTARA PERSPEKTIF KIAI SAID AQIL SIROJ PDF
Budi Harianto, Nurul Syalafiyah 252-281
GHIBAH DALAM ENTERTAINMENT PERSPEKTIF HADIS (APLIKASI TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN) PDF
Layyinatus Sifa 282-298
MENJAWAB KONTROVERSI TAFSIR MURAH LABIB KE-NUSANTARA; Analisis Kritis Kitab Magnumopus Syaikh Nawawi al-Bantani PDF
Robby Zidni Ilman 299-336
LOCAL WISDOM DALAM TAFSIR NUSANTARA: Studi Atas Kitab Tafsīr Al-Ibrīz Karya KH. Bisri Mustofa PDF
Mohammad Zamzami 'Urif 336-374
LIVING QUR’AN: KOMBINASI KALIMAT LAILAHA ILLALLAH DENGAN SURAH AL-KAHFI: 10 DAN AL-ISRA’: 82 DALAM ILMU PERNAFASAN AL-MUSLIMUN (Studi Kasus di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Blitar) PDF
M. Imam Sanusi Al-Khanafi 375-405
STRATEGI KEBUDAYAAN QUR’ANI HASYIM ASY’ARI YANG RAHMATAN LIL ALAMIN PDF
Muhamad Sholeh 406-446
HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MODERN PDF
Muhammad Abdi Rahim, Mirdad Maulana 447-464


ISSN: 2338-6169

E-ISSN: 2580-6866


Indexed By:


 

Editorial Office:

Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungaung 66221
Telp/Fax: 0335-321513 / 321-656 / +62 813-4560-2487
e-mail: jurnalkontemplasi@gmail.com


jurnalkontemplasi@gmail.com

Copyright © 2019 Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin