[1]
E. Mu’awanah, “Keterwakilan Perempuan dalam Ranah Politik & Urgensi Keterwakilannya: Tinjauan Pengambilan Keputusanya Prespektif Bimbingan Konseling”, taalum, vol. 1, no. 1, pp. 73-83, Jun. 2013.