Mujahidin, Anwar, and Zamzam Khoiriyah. 2018. “Konsep Pendidikan Prenatal Dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbāh Karya M. Quraish Shihab”. Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam 6 (1), 121-50. https://doi.org/10.21274/taalum.2018.6.1.121-150.