Mu’awanah, Elfi. 2013. “Keterwakilan Perempuan Dalam Ranah Politik & Urgensi Keterwakilannya: Tinjauan Pengambilan Keputusanya Prespektif Bimbingan Konseling”. Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam 1 (1), 73-83. https://doi.org/10.21274/taalum.2013.1.1.73-83.