Mu’awanah, E. (2013). Keterwakilan Perempuan dalam Ranah Politik & Urgensi Keterwakilannya: Tinjauan Pengambilan Keputusanya Prespektif Bimbingan Konseling. Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam, 1(1), 73-83. https://doi.org/10.21274/taalum.2013.1.1.73-83