(1)
Mu’awanah, E. Keterwakilan Perempuan Dalam Ranah Politik & Urgensi Keterwakilannya: Tinjauan Pengambilan Keputusanya Prespektif Bimbingan Konseling. taalum 2013, 1, 73-83.