Ahkam: Jurnal Hukum Islam

Current Issue

Vol 8 No 2 (2020)
Published November 20, 2020
November

ISSN                      : 2549-1075(Online)2303-1905(Print) 

DOI Prefix             : Prefix 10.21274 by Crossref

Editor in Chief      : Kutbuddin Aibak

Publisher              : Faculty of Sharia and Law (FASIH),State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung

Frequency             : 2 issues per year

Citation Analysis  : Sinta | Google Scholar | Garuda | Moraref

Articles

Endah Amalia Amalia
213-232
PENYETARAAN GENDER DALAM HAL PEMBAGIAN WARISAN
https://doi.org/
 Abstract viewed = 270 times       pdf downloaded = 344 times
pdf
Habib Wakidatul Ihtiar
233-258
MEMBACA MAQASHID SYARI’AH DALAM PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN
https://doi.org/
 Abstract viewed = 116 times       pdf downloaded = 148 times
pdf
Nurush Shobahah, Much Anam Rifai
259-286
FAKTOR YURIDIS YANG MEMPENGARUHI PENAMBAHAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH KHUSUS PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
https://doi.org/
 Abstract viewed = 145 times       pdf downloaded = 108 times
pdf
Faozi Latif, Asep Sunarko
287-310
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT HUKUM ISLAM
https://doi.org/
 Abstract viewed = 113 times       pdf downloaded = 116 times
pdf
khiyaroh khiyaroh
311-332
PERAN PLENO KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG DALAM MENCAPAI TUJUAN PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA INDONESIA
https://doi.org/
 Abstract viewed = 62 times       pdf downloaded = 84 times
pdf
Indri Hadi Siswati, Reni Dwi Puspitasari
333-350
PEMENUHAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB KONSUMEN DAN PELAKU USAHA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI KONSEP PEMBERDAYAAN: (Studi Di Kawasan Wisata Pantai Gemah Tulungagung)
https://doi.org/
 Abstract viewed = 66 times       pdf downloaded = 82 times
pdf
Ahmad Muhtadi Anshor, Muhammad Mufti Al Anam, Dian Ferricha
351-372
IMPLEMENTASI DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH DI TULUNGAGUNG DAN BLITAR
https://doi.org/
 Abstract viewed = 92 times       pdf downloaded = 113 times
pdf
Ahmad Saifurrohman, Ashif Azzafi
373-396
ANALISIS USHUL FIKIH MENGENAI KALENDAR ISLAM DALAM KONTEKSTUALISASI NASH-NASH HISAB DAN RUKYAT
https://doi.org/
 Abstract viewed = 74 times       pdf downloaded = 89 times
pdf
Muhammad Mutawali
397-414
HUKUMAN MATI BAGI ORANG YANG MURTAD DALAM PERSPEKTIF HADIS
https://doi.org/
 Abstract viewed = 393 times       pdf downloaded = 187 times
pdf
View All Issues